YARDIMCI SAGLIK PERSONELI HIZMETI

     Is sagligi ve güvenligi hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlikça belgelendirilmis hemsire, saglik memuru, acil tip teknisyeni ve çevre sagligi teknisyeni diplomasina sahip olan kisiler ile Bakanlikça verilen isyeri hemsireligi belgesine sahip kisiler yardimci saglik personelidir.
     Yönetmelige göre de tüm isverenler; çalisanlari arasindan diger saglik personeli niteliklerine sahip çalisanlari, isyerinin tehlike sinifi ve çalisan sayisini dikkate alarak Diger Saglik Personeli olarak görevlendirir. Çalisanlari arasinda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamasi halinde, bu yükümlülügünü Ortak Saglik ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) veya Bakanlikça yetkilendirilen Saglik Bakanligi’na bagli birimlerden (TSM) hizmet alarak yerine getirebilir. Isverence diger saglik personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmelige göre geçerli diger saglik personeli belgesine sahip olmak zorundadir.
    Yardimci saglik personelinin, görev,yetki ve yükümlülükleri asagida belirtilmistir:
Yardimci saglik personelinin görevleri:
a) Is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin planlanmasi, degerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde isyeri hekimi ile birlikte çalismak, veri toplamak ve gerekli kayitlari tutmak.
b) Çalisanlarin saglik ve çalisma öykülerini ise giris/periyodik muayene formuna yazmak ve isyeri hekimi tarafindan yapilan muayene sirasinda hekime yardimci olmak.
c) Özel politika gerektiren gruplarin takip edilmesi ve gerekli saglik muayenelerinin yaptirilmasini saglamak.
ç) Ilk yardim hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde isyeri hekimi ile birlikte çalismak.
d) Çalisanlarin saglik egitiminde görev almak.
e) Isyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen sartlarinin sürekli izlenip denetlemesinde isyeri hekimiyle birlikte çalismak.
f) Isyeri hekimince verilecek is sagligi ve güvenligi ile ilgili diger görevleri yürütmek.
g) Isyerinde görevli çalisan temsilcisi ve destek elemanlarinin çalismalarina destek saglamak ve bu kisilerle isbirligi yapmak.
Diger saglik personelinin yetkileri
Yardimci saglik personelinin yetkileri:
a) Görevi geregi isyerinin bütün bölümlerinde is sagligi ve güvenligi konusunda inceleme ve arastirma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulasmak ve çalisanlarla görüsmek.
b) Görevinin gerektirdigi konularda isveren ve isyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluslarla isyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak isbirligi yapmak.
(2) Tam süreli is sözlesmesi ile görevlendirilen diger saglik personeli, çalistigi isyeri ile ilgili mesleki gelismelerini saglamaya yönelik egitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katilma hakkina sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yil içerisinde toplam bes is günü kadari çalisma süresinden sayilir ve bu süreler sebebiyle diger saglik personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapilamaz.
Yardimci saglik personelinin yükümlülükleri:
(1) Isyerinde görevli diger saglik personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, isin normal akisini mümkün oldugu kadar aksatmamak ve verimli bir çalisma ortaminin saglanmasina katkida bulunmak, isverenin ve isyerinin meslek sirlari, ekonomik ve ticari durumlari hakkindaki bilgiler ile çalisanin kisisel saglik dosyasindaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) Isyerinde görevli diger saglik personeli, is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayi, hizmet sunduklari isverene karsi sorumludur.
(3) Diger saglik personeli, görevlendirildigi isyerinde is sagligi ve güvenligine iliskin tespit ve tavsiyelerini isyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.