1. 4857 Sayılı İş Kanunu 24. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 25. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
3. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. 26. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Pers. Görev,Yetki,Soruml. ve Eğitim.
4. Askeri İşyer. Yurt Güvenliği Ger.Mad. Üret.İşy.Den.Teftiş ve Bu İşy.İşin Durd. 27. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
5. Balıkcı Gemilerinde Yap.Çalış.Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. 28. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
6. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi 29. Kadın Çalış. Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hk.
7. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerin Azaltılması 30. Kansorejen veya Mutajen Mad.Çalış. Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
8. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları 31. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
9. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair 32. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hk.
10. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim. Usul ve Esasları 33. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
11. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hk. 34. Maden ve Taş Ocakları İşt. ve Tünel Yap. Al. İşçi Sağlığı ve Güven.
12. Ekranlı araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. 35. Parlayıcı, Patlayıcı,Tehlikeli Mad. Çal.İşyer.ve İş. Alınacak Tedbirler
13. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 36. Sağlık Kur.Bak. Günde Azami 7,5 Saat veya Dahaaz Çal.Gerk. İşler Hk..
14. Gebe ve Emziren Kadınlarin Çalışt. Şart. Emzirme Odalari ve Çocuk Bk. Yurt. 37. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
15. Geçici veya Belirli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 38. Tehl.ve Çok Tehlikeli Sınf.Yeralan İşl. Çalış. Mesleki Eğitimleri Hk.
16. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair 39. Tehlike Sınıfları Tebliği
17. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 40. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönt.
18. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 41. Toz Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Tablosu
19. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri 42. Tozla Mücadele Yönetmeliği
20. İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hk. 43. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
21. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi 44. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
22. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hk. Yönetmelik 45. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
23. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönt.